Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy v Beloveži

OBEC Beloveža, Beloveža 94, 086 14 Beloveža, zastúpená starostom obce, Jozefom Kosturom v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo… Čítať viac

Úspechy občanov Beloveže

V dňoch  17.8 – 18.8.2022 sa konali medzinárodné športové hry seniorov v ČR v Olomouci. Našu obec reprezentovali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska p. Eva Grohoľová p. Mária Kmeťová a p. Jozef Kmeť, ktorí sa z 55-tich súťažiach družstiev umiestnili na 2. mieste. Dnes 21.8.2022 sa v Olšavciach konala Okresná hasičská súťaž pre deti, kde sa družstvo dobrovoľných hasičov z Beloveže umiestnilo… Čítať viac

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV V OBCI BELOVEŽA

Vážení občania, Obec Beloveža, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov, ale aj iných zvierat v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Beloveža, aby si riadne zabezpečili svojich psov a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie… Čítať viac

Seno v balíkoch – predaj

Ponúkame na predaj tohtoročné  kvalitné lúčne, seno v balíkoch, 110 balíkov.  Cena za balík 20,-  EUR, poprípade dohodou. V prípade záujmu kontaktujte Obecný podnik Beloveža na tel.: 054/4797202

Belovežský med – predaj

Ponúkame na predaj kvalitný Belovežský med – cena za 1 kg medu / 9,- EUR. Včelí med konzumujeme kvôli vynikajúcej sladkej chuti a blahodarným účinkom na ľudský organizmus. V ponuke máme 100% prírodný domáci včelí med vyprodukovaný na vlastnej včelnici. Pridelená ochranná známka Belovežský med zaručuje vysokú kvalitu nášho medu. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať… Čítať viac

OZNAM

Obecný úrad Beloveža dovolenka 6.7.2022 – 15.7.2022

OZNAM 27.6.2022

Oznamujeme občanom, že je pokles výdatnosti vodných zdrojov na obecnom vodovode v Beloveži. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste neplytvali pitnou vodou z verejného vodovodu, pretože budeme nútení pristúpiť k dočasnej regulácii dodávky  vody v našej obci.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranneho zboru  v Bardejove  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej… Čítať viac

Štrajková pohotovosť

Samospráva Beloveža sa hlási k záverom mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa konal v stredu 18. mája 2022 a plne ich podporuje. Rovnako podporuje Výzvu, ktorú ZMOS adresoval členským mestám a obciam.   

Naši mladí hasiči na súťaži Plameň 2022

Dňa 20.5.2022 sa v obci Hertník konala okresná súťaž mladých hasičov Plameň 2022, na ktorej sa zúčastnili aj mladí hasiči z DHZ Beloveža. Jednou zo súťažných disciplín bol aj požiarny útok s vodou, v ktorom skončili na prvom a treťom mieste. Nechýbala ani súťaž jednotlivcov na 50 m kde v kategórii dievčat skončila Nina Džubáková… Čítať viac

Kontrolný deň na investičných akciách obce.

Utorok 3.5.2022 zvolal starosta obce Beloveža Jozef Kostura kontrolný deň na prebiehajúcich investičných akciách obce. Na kontrolný deň boli pozvaní poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce, zhotoviteľ diela, projektanti, stavebný dozor a taktiež hostia z radov odbornej verejnosti. Všetci prítomní sa postupne oboznámili s aktuálnym stavom prebiehajúcich stavebných prác na novostavbách dvoch bytových domov, na rekonštrukcii materskej školy… Čítať viac

SMS Rozhlas

Vážení občania, Pripravili sme pre Vás službu Mobilný rozhlas, ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, aktualít a rôznych informácií o dianí v obci, ktorú Vám zašleme SMS-kou alebo e-mailom. Služba je poskytovaná zadarmo. Prihlásiť sa môžete na webstránke alebo osobne na obecnom úrade.

REALIZÁCIA PROJEKTU – REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V BELOVEŽI

Obec Beloveža sa v decembri 2021 zaradila medzi úspešných žiadateľov na získanie dotácie z Environmentálneho fondu na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Dnešným dňom 04.04.2022 sa v obci Beloveža začali práce na projekte rekonštrukcia  Materskej školy. Teší nás, že sa nám úspešne darí postupne obnovovať školskú infraštruktúru a pretvárať školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža na krajšie, bezpečnejšie a energeticky… Čítať viac

Defibrilátor (AED) na Obecnom úrade v Beloveži

DEFIBRILÁTOR V NAŠEJ OBCI  Obec Beloveža získala od sponzorov prenosný plnoautomatický AED defibrilátor, ktorý bude vedieť použiť každý občan pri poskytovaní prvej pomoci. AED defibrilátor je umiestnený pod kamerovým systémom na budove Obecného úradu v Beloveži. Použitie defibrilátora bude na základe kontaktu so záchrannou linkou 112. To znamená, že každý občan, ktorý sa ocitne v… Čítať viac

RADÍME SENIOROM, SENIORI POZOR NA VOLAJÚCICH PODVODNÍKOV a SVOJE FINANČNÉ ÚSPORY!

Vážení seniori,do pozornosti vám dávame niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuzní a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestry a oznámia, že váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, leží… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Nové vozidlo pre DHZ Beloveža

Dňa 16. júna 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičských vozidiel Iveco Daily pre dobrovoľné hasičské zbory obcí Prešovského kraja. Slávnostného odovzdávania vozidiel sa zúčastnili prezident HaZZ Pavol Mikulášek, prezident DPO SR Pavol Ceľuch, zastupujúci riaditeľ KR HaZZ v Prešove Peter Kovalík, predseda Krajskej organizácie DPO Marián Rušina, primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, primátor mesta Bardejov… Čítať viac

Farské oznamy

Farnosť svätého archanjela Michala v Beloveži Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie.… Čítať viac

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy v Beloveži

OBEC Beloveža, Beloveža 94, 086 14 Beloveža, zastúpená starostom obce, Jozefom Kosturom v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo… Čítať viac

Úspechy občanov Beloveže

V dňoch  17.8 – 18.8.2022 sa konali medzinárodné športové hry seniorov v ČR v Olomouci. Našu obec reprezentovali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska p. Eva Grohoľová p. Mária Kmeťová a p. Jozef Kmeť, ktorí sa z 55-tich súťažiach družstiev umiestnili na 2. mieste. Dnes 21.8.2022 sa v Olšavciach konala Okresná hasičská súťaž pre deti, kde sa družstvo dobrovoľných hasičov z Beloveže umiestnilo… Čítať viac

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV V OBCI BELOVEŽA

Vážení občania, Obec Beloveža, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov, ale aj iných zvierat v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Beloveža, aby si riadne zabezpečili svojich psov a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie… Čítať viac

Seno v balíkoch – predaj

Ponúkame na predaj tohtoročné  kvalitné lúčne, seno v balíkoch, 110 balíkov.  Cena za balík 20,-  EUR, poprípade dohodou. V prípade záujmu kontaktujte Obecný podnik Beloveža na tel.: 054/4797202

Belovežský med – predaj

Ponúkame na predaj kvalitný Belovežský med – cena za 1 kg medu / 9,- EUR. Včelí med konzumujeme kvôli vynikajúcej sladkej chuti a blahodarným účinkom na ľudský organizmus. V ponuke máme 100% prírodný domáci včelí med vyprodukovaný na vlastnej včelnici. Pridelená ochranná známka Belovežský med zaručuje vysokú kvalitu nášho medu. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať… Čítať viac

Všetky aktualityVšetky udalosti

Niečo z histórie

Beloveža patrí medzi najstaršie dediny v okolí. Písomné pramene od 14. storočia uvádzajú obec Beloveža zväčša v nasledovných pravopisných obmenách – roku 1355 Belawese, 1492 Belawesa, 1736 Belovescha, 1808 Belowese, koncom 19. a začiatkom 20. storočia po maďarsky Belavezsa a po rusínsky Biloveža. 

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Beloveža a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Beloveža Google Play Beloveža App Store
Viac o aplikácii

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

SMS rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím kliknutím sem.

Milý občan, dnes prebieha zber komunálneho odpadu.
Odoslané 30. septembra 2022 07:00

Milý občan, zajtra 30.9. prebehne zber komunálneho odpadu.
Odoslané 29. septembra 2022 17:00

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.