Kontrolný deň na investičných akciách obce.

Utorok 3.5.2022 zvolal starosta obce Beloveža Jozef Kostura kontrolný deň na prebiehajúcich investičných akciách obce. Na kontrolný deň boli pozvaní poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce, zhotoviteľ diela, projektanti, stavebný dozor a taktiež hostia z radov odbornej verejnosti. Všetci prítomní sa postupne oboznámili s aktuálnym stavom prebiehajúcich stavebných prác na novostavbách dvoch bytových domov, na rekonštrukcii materskej školy… Čítať viac

SMS Rozhlas

Vážení občania, Pripravili sme pre Vás službu Mobilný rozhlas, ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, aktualít a rôznych informácií o dianí v obci, ktorú Vám zašleme SMS-kou alebo e-mailom. Služba je poskytovaná zadarmo. Prihlásiť sa môžete na webstránke alebo osobne na obecnom úrade.

19.ročník – výstup na Hory

Ako každú históriu, aj tú našu belovežskú tvorili, a ako všetci dúfame, budú aj naďalej tvoriť konkrétni ľudia. Touto cestou sa chcem poďakovať občanom, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o organizovanie a priebeh tejto vydarenej akcie – včerajšieho výstupu na Hory. Veľká vďaka patrí všetkým 116 nadšencom, ktorí prišli a svojou účasťou podporili túto milú akciu. Všetkým… Čítať viac

Obecný podnik Beloveža začína s chovom včiel

Umiestnením prvých desiatich včelstiev na obecnom pozemku v katastri obce Hrabovec (areál vodojemu) Obecný podnik Beloveža s.r.o. oficiálne rozšíril portfólio ním vykonávaných činností a aktivít o chov včiel a výrobu včelích produktov. Ide o zavŕšenie prvej etapy postupného procesu, ktorého realizácii predchádzala náročná administratívna príprava. Je potrebné zdôrazniť, že finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu v celkovom objeme 10 tis. eur… Čítať viac

Výstup na Hory – príprava

V sobotu 23.04.2022 sa z iniciatívy Obecného úradu v Beloveži v súvislosti s  blížiacim sa termínom tradičného výstupu na Hory uskutočnila brigáda za účasti priaznivcov, členov miestnej poľovníckej spoločnosti a členov miestnej organizácie dobrovoľného hasičského zboru za účelom skultúrniť a pripraviť cieľové miesto tohto medzi verejnosťou obľúbeného podujatia. Výstup na Hory sa tradične koná každoročne v prvú májovú nedeľu, avšak počas… Čítať viac

REALIZÁCIA PROJEKTU – REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V BELOVEŽI

Obec Beloveža sa v decembri 2021 zaradila medzi úspešných žiadateľov na získanie dotácie z Environmentálneho fondu na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Dnešným dňom 04.04.2022 sa v obci Beloveža začali práce na projekte rekonštrukcia  Materskej školy. Teší nás, že sa nám úspešne darí postupne obnovovať školskú infraštruktúru a pretvárať školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža na krajšie, bezpečnejšie a energeticky… Čítať viac

Oznam v miestnom rozhlase 25.3.2022

Oznam v miestnom rozhlase 25.3.2022 Divadelný súbor, Divadlo Alexandra Duchnoviča vás srdečne  pozýva na divadelné predstavenie do Kultúrneho domu v Beloveži, v nedeľu 27.3.2022 o 15:00 hod. Divadelné predstavenie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ďalej vám oznamujeme: Firma Kohaplant ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky, drobné ovocie a ruže. Taktiež špeciálne hnojivo na… Čítať viac

Pozvánka na divadelné predstavenie

Predstavenie realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Uskutočnila sa Ne 27.3 15:00

Oznam ,,Polícia upozorňuje“.

Polícia upozorňuje             Polícia už viackrát avizovala prísnejšie kontroly s cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu a pozitívne ovplyvniť nepriaznivý vývoj usmrtených osôb pri dopravných nehodách. Od 11.februára 2022 do 6. marca 2022 polícia vykonáva zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke a to aj v okrese Bardejov. Zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke je vykonávaný  najmä v dňoch a časoch, kedy… Čítať viac

Požehnanie sochy sv. Jána Pavla II., Obecného úradu, komunálnej a hasičskej techniky

Dnes 2.2.2022 na sviatok  Stretnutia nášho Pána Boha Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý sa ľudovo nazýva Hromnice a spája sa s požehnaním hromničnej sviece, v ktorej vidíme ochranu pred rozličnými živelnými pohromami a nebezpečenstvami nám náš duchovný otec Mgr. Michal Zorvan po rannej svätej liturgii požehnal sochu Sv. Jána Pavla II., obnovenú budovu Obecného úradu, komunálnu a hasičskú techniku. Ďakujeme, že… Čítať viac

Oznam VSD

Vážení občania, pre odberné miesta v našej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase 7. február 2022 od 11:00 hod. do 13:00 hod.

Daňové povinnosti občanov

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti! Úvod roka je z pohľadu občana tradične spojený s množstvom rozličných povinností. Na čo by ste v tomto, často hektickom, novoročnom období rozhodne nemali zabudnúť je splnenie si povinností vo vzťahu k dani z nehnuteľností, ktorej správcom je obec, v katastri ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Na túto skutočnosť by nemali zabudnúť občania, u ktorých… Čítať viac

Defibrilátor (AED) na Obecnom úrade v Beloveži

DEFIBRILÁTOR V NAŠEJ OBCI  Obec Beloveža získala od sponzorov prenosný plnoautomatický AED defibrilátor, ktorý bude vedieť použiť každý občan pri poskytovaní prvej pomoci. AED defibrilátor je umiestnený pod kamerovým systémom na budove Obecného úradu v Beloveži. Použitie defibrilátora bude na základe kontaktu so záchrannou linkou 112. To znamená, že každý občan, ktorý sa ocitne v… Čítať viac

RADÍME SENIOROM, SENIORI POZOR NA VOLAJÚCICH PODVODNÍKOV a SVOJE FINANČNÉ ÚSPORY!

Vážení seniori,do pozornosti vám dávame niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuzní a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestry a oznámia, že váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, leží… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Nové vozidlo pre DHZ Beloveža

Dňa 16. júna 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičských vozidiel Iveco Daily pre dobrovoľné hasičské zbory obcí Prešovského kraja. Slávnostného odovzdávania vozidiel sa zúčastnili prezident HaZZ Pavol Mikulášek, prezident DPO SR Pavol Ceľuch, zastupujúci riaditeľ KR HaZZ v Prešove Peter Kovalík, predseda Krajskej organizácie DPO Marián Rušina, primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, primátor mesta Bardejov… Čítať viac

Farské oznamy

Farnosť svätého archanjela Michala v Beloveži Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie.… Čítať viac

Kontrolný deň na investičných akciách obce.

Utorok 3.5.2022 zvolal starosta obce Beloveža Jozef Kostura kontrolný deň na prebiehajúcich investičných akciách obce. Na kontrolný deň boli pozvaní poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce, zhotoviteľ diela, projektanti, stavebný dozor a taktiež hostia z radov odbornej verejnosti. Všetci prítomní sa postupne oboznámili s aktuálnym stavom prebiehajúcich stavebných prác na novostavbách dvoch bytových domov, na rekonštrukcii materskej školy… Čítať viac

SMS Rozhlas

Vážení občania, Pripravili sme pre Vás službu Mobilný rozhlas, ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, aktualít a rôznych informácií o dianí v obci, ktorú Vám zašleme SMS-kou alebo e-mailom. Služba je poskytovaná zadarmo. Prihlásiť sa môžete na webstránke alebo osobne na obecnom úrade.

19.ročník – výstup na Hory

Ako každú históriu, aj tú našu belovežskú tvorili, a ako všetci dúfame, budú aj naďalej tvoriť konkrétni ľudia. Touto cestou sa chcem poďakovať občanom, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o organizovanie a priebeh tejto vydarenej akcie – včerajšieho výstupu na Hory. Veľká vďaka patrí všetkým 116 nadšencom, ktorí prišli a svojou účasťou podporili túto milú akciu. Všetkým… Čítať viac

Obecný podnik Beloveža začína s chovom včiel

Umiestnením prvých desiatich včelstiev na obecnom pozemku v katastri obce Hrabovec (areál vodojemu) Obecný podnik Beloveža s.r.o. oficiálne rozšíril portfólio ním vykonávaných činností a aktivít o chov včiel a výrobu včelích produktov. Ide o zavŕšenie prvej etapy postupného procesu, ktorého realizácii predchádzala náročná administratívna príprava. Je potrebné zdôrazniť, že finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu v celkovom objeme 10 tis. eur… Čítať viac

Výstup na Hory – príprava

V sobotu 23.04.2022 sa z iniciatívy Obecného úradu v Beloveži v súvislosti s  blížiacim sa termínom tradičného výstupu na Hory uskutočnila brigáda za účasti priaznivcov, členov miestnej poľovníckej spoločnosti a členov miestnej organizácie dobrovoľného hasičského zboru za účelom skultúrniť a pripraviť cieľové miesto tohto medzi verejnosťou obľúbeného podujatia. Výstup na Hory sa tradične koná každoročne v prvú májovú nedeľu, avšak počas… Čítať viac

Všetky aktualityVšetky udalosti

Niečo z histórie

Beloveža patrí medzi najstaršie dediny v okolí. Písomné pramene od 14. storočia uvádzajú obec Beloveža zväčša v nasledovných pravopisných obmenách – roku 1355 Belawese, 1492 Belawesa, 1736 Belovescha, 1808 Belowese, koncom 19. a začiatkom 20. storočia po maďarsky Belavezsa a po rusínsky Biloveža. 

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Beloveža a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Beloveža Google Play Beloveža App Store
Viac o aplikácii

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

SMS rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím kliknutím sem.

Milý občan, dnes prebieha zber skla.
Odoslané 20. mája 2022 07:00

Milý občan, zajtra 20.5. prebehne zber skla.
Odoslané 19. mája 2022 17:00

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.