Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beloveža.

Informácia Voľby do orgánov samosprávy obci a krajov podmienky práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcíInformáciao podmienkach práva voliť a práva byť volenýVoľby do orgánov samosprávy obcí sa konajúv sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.Právo voliťdo orgánov samosprávy obcíPrávo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republikya cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“)a najneskôr v deň konania… Čítať viac

OZNAM 27.6.2022

Oznamujeme občanom, že je pokles výdatnosti vodných zdrojov na obecnom vodovode v Beloveži. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste neplytvali pitnou vodou z verejného vodovodu, pretože budeme nútení pristúpiť k dočasnej regulácii dodávky  vody v našej obci.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranneho zboru  v Bardejove  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej… Čítať viac

OZNAM 17.6.2022

Vážení občania, na požiadanie spoločnosti, ktorá zabezpečuje odvoz zmesového komunálneho odpadu, vám oznamujeme, že sa dnes 17.6.2022 zber komunálneho odpadu z technických príčin neuskutoční. Za pochopenie ďakujeme.

Štrajková pohotovosť

Samospráva Beloveža sa hlási k záverom mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa konal v stredu 18. mája 2022 a plne ich podporuje. Rovnako podporuje Výzvu, ktorú ZMOS adresoval členským mestám a obciam.   

Naši mladí hasiči na súťaži Plameň 2022

Dňa 20.5.2022 sa v obci Hertník konala okresná súťaž mladých hasičov Plameň 2022, na ktorej sa zúčastnili aj mladí hasiči z DHZ Beloveža. Jednou zo súťažných disciplín bol aj požiarny útok s vodou, v ktorom skončili na prvom a treťom mieste. Nechýbala ani súťaž jednotlivcov na 50 m kde v kategórii dievčat skončila Nina Džubáková… Čítať viac

Kontrolný deň na investičných akciách obce.

Utorok 3.5.2022 zvolal starosta obce Beloveža Jozef Kostura kontrolný deň na prebiehajúcich investičných akciách obce. Na kontrolný deň boli pozvaní poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce, zhotoviteľ diela, projektanti, stavebný dozor a taktiež hostia z radov odbornej verejnosti. Všetci prítomní sa postupne oboznámili s aktuálnym stavom prebiehajúcich stavebných prác na novostavbách dvoch bytových domov, na rekonštrukcii materskej školy… Čítať viac

SMS Rozhlas

Vážení občania, Pripravili sme pre Vás službu Mobilný rozhlas, ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, aktualít a rôznych informácií o dianí v obci, ktorú Vám zašleme SMS-kou alebo e-mailom. Služba je poskytovaná zadarmo. Prihlásiť sa môžete na webstránke alebo osobne na obecnom úrade.

19.ročník – výstup na Hory

Ako každú históriu, aj tú našu belovežskú tvorili, a ako všetci dúfame, budú aj naďalej tvoriť konkrétni ľudia. Touto cestou sa chcem poďakovať občanom, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o organizovanie a priebeh tejto vydarenej akcie – včerajšieho výstupu na Hory. Veľká vďaka patrí všetkým 116 nadšencom, ktorí prišli a svojou účasťou podporili túto milú akciu. Všetkým… Čítať viac

Obecný podnik Beloveža začína s chovom včiel

Umiestnením prvých desiatich včelstiev na obecnom pozemku v katastri obce Hrabovec (areál vodojemu) Obecný podnik Beloveža s.r.o. oficiálne rozšíril portfólio ním vykonávaných činností a aktivít o chov včiel a výrobu včelích produktov. Ide o zavŕšenie prvej etapy postupného procesu, ktorého realizácii predchádzala náročná administratívna príprava. Je potrebné zdôrazniť, že finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu v celkovom objeme 10 tis. eur… Čítať viac

Výstup na Hory – príprava

V sobotu 23.04.2022 sa z iniciatívy Obecného úradu v Beloveži v súvislosti s  blížiacim sa termínom tradičného výstupu na Hory uskutočnila brigáda za účasti priaznivcov, členov miestnej poľovníckej spoločnosti a členov miestnej organizácie dobrovoľného hasičského zboru za účelom skultúrniť a pripraviť cieľové miesto tohto medzi verejnosťou obľúbeného podujatia. Výstup na Hory sa tradične koná každoročne v prvú májovú nedeľu, avšak počas… Čítať viac

REALIZÁCIA PROJEKTU – REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V BELOVEŽI

Obec Beloveža sa v decembri 2021 zaradila medzi úspešných žiadateľov na získanie dotácie z Environmentálneho fondu na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Dnešným dňom 04.04.2022 sa v obci Beloveža začali práce na projekte rekonštrukcia  Materskej školy. Teší nás, že sa nám úspešne darí postupne obnovovať školskú infraštruktúru a pretvárať školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža na krajšie, bezpečnejšie a energeticky… Čítať viac