Obecný podnik Beloveža s.r.o.

Dňa 10.10.2019 bol do Obchodného registra Slovenskej republiky oficiálne zapísaný
Obecný podnik Beloveža s.r.o.

Uvedený zápis nadväzuje na schválenie zriadenia obecného podniku na zasadaní obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.09.2019.

Jednou z prvých aktivít novozaloženého podniku bude zriadenie predajne potravín v obci.

Zverejnené 14. októbra 2019.
Bez úpravy .