Oznam o zrušení schôdze ObZ 17.03.2020

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu je konanie schôdze Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo naplánované na utorok 17.03.2020 zrušené. Náhradný termín konania schôdze, bude oznámený v zákonnej lehote.

Zverejnené 16. marca 2020.
Bez úpravy .