Štatistika sčítania obyvateľov obce Beloveža

Stav sčítania obyvateľov Beloveže k 15.3.2021 je 74,9 %

Sčítajte sa elektronicky. Do skončenia doby sčítania ostáva 16 dní.

Zverejnené 15. marca 2021.
Bez úpravy .