Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie)

Zverejnené
29. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 29. septembra 2021
Kategória

Prílohy