Obec v obraze

Letecké zábery

Príroda

Beloveža sa rozprestiera 10 km severovýchodne od Bardejova v Nízkych Beskydách, v doline potoka ústiaceho do rieky Topľa. Obec je stredne veľká obec s počtom 295 rodinných domov a v priemere 800 trvale žijúcimi obyvateľmi.

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 30. augusta 2020.