ObZ sa prekladá

Vyvesené
14. dec 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Zo závažných dôvodov sa ObZ zvolané na deň 15. decembra 2020 prekladá na deň 16. decembra 2020 o 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu obce Beloveža.

Za pochopenie vopred ďakujeme.