Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Vyvesené
24. mar 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória