Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Beloveža.

Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce

OZNÁMENIE o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce Jozefa Kosturu Obecné zastupiteľstvo v Beloveži dňa 31.08.2020 Uznesením č. 1/58/2020 vyhlásilo miestne referendum o odvolaní starostu obce na základe petície oprávnených voličov. Dátum a čas referenda sa určuje: 19. septembra 2020 (sobota) v čase od 07:00-22:00 Miesto konania referenda: Kultúrny dom obce Beloveža (referendová miestnosť) Určuje sa 1 (jeden) volebný… Čítať viac

Zverejnené 3.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia členov preskúmavacej komisie

Dňa 17.08.2020 bola v popoludňajších hodinách, resp. po úradných hodinách doručená na Obecný úrad nepodpísaná zápisnica s názvom Zápisnica zo zasadnutia členov ustanovenej komisie na overenie petície týkajúcej sa odvolania starostu obce Beloveža zo dňa 14.08.2020. Zároveň s touto zápisnicou bola doručená žiadosť o zvolanie ObZ obce Beloveža spolu s programom, túto žiadosť už podpísali… Čítať viac

Zverejnené 17.8.2020