Výročná schôdza Jednoty dôchodcov

POZVÁNKA Jednota dôchodcov pozýva všetkých členov na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční 4. júla 2021 (v nedeľu) o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu v Beloveži.

Uskutočnila sa Ne 4.7 16:00

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Nové vozidlo pre DHZ Beloveža

Dňa 16. júna 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičských vozidiel Iveco Daily pre dobrovoľné hasičské zbory obcí Prešovského kraja. Slávnostného odovzdávania vozidiel sa zúčastnili prezident HaZZ Pavol Mikulášek, prezident DPO SR Pavol Ceľuch, zastupujúci riaditeľ KR HaZZ v Prešove Peter Kovalík, predseda Krajskej organizácie DPO Marián Rušina, primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, primátor mesta Bardejov… Čítať viac

Deň otcov 20.6.2021

Druhú májovú nedeľu oslavujú sviatok všetky matky. Svoj deň však majú aj otcovia, ktorý pripadá na tretiu júnovú nedeľu. V túto nedeľu si pripomíname dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Ide o medzinárodný deň, takže sa neoslavuje len na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách. Neraz zabúdame na oteckov, všade sa vyzdvihuje… Čítať viac

Oznam v miestnom rozhlase 18.6.2021

Vážení občania, Oznamujeme vám, že v priebehu budúceho týždňa Vám budú do schránok rozposlané: vyjadrenie a návrh listu k neakceptovaniu nájomnej zmluvy pre AGRO Hažlín s.r.o. V prípade otázok a nejasností sa môžete obrátiť na sekretariát obecného úradu. Ďalej vám oznamujeme, že včera sa začali pred obecným úradom rezbárske práce na betleheme. Prosíme vás o trpezlivosť kvôli zvýšenej hlučnosti v obci. Za… Čítať viac

Krásny Deň matiek

Každoročne u nás počas druhej nedele v máji slávime deň matiek. Ide o oslavu a uctenie matky, materstva, materských pút, a hlavne vplyvu matky v spoločnosti, kedy môžeme poďakovať našim mamičkám a ukázať im lásku, ktorú nám celý život dávajú. Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom… Čítať viac

OZNAM Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov

Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Beloveža oznamuje svojim členom, že počnúc dňom 06.apríla.2021 je možné realizovanie úhrad pre odber palivového dreva/ tzv. metrovice/ pre rok 2021. – Cena je rovnaká ako minulý rok a činí 28 euro za 1 priestorový meter. – Zároveň ostáva v platnosti pravidlo, že je možné objednať maximálne 15… Čítať viac

Požehnané veľkonočné sviatky

Veľká noc dáva nádej pre zajtrajšky, tak ako ju dáva prichádzajúca jar po zime.So želaním všetkého najlepšieho Vám prajem tie najkrajšie veľkonočné dni.Nech Vám Veľká noc prinesie veľa radosti, šťastia, pokoja a božieho požehnania do Vašich rodín a nech sa atmosféra týchto dní prenesie aj do Vášho každodenného života.Jozef Kostura

Oznam v miestnom rozhlase 31.03.2021

Oznam 31.03.2021 Oznamujeme vám,  že v nedeľu Paschy, 4. apríla, bude ráno o 5 hodine vysielať zo svojho facebookového profilu náš o. duchovný Mgr. Michal Zorvan Utiereň Vzkriesenia a Svätú liturgiu. O 7:00 hod. bude TV LUX a LOGOS vysielať priamy prenos Utierne a bohoslužby z  katedrálneho chrámu v Prešove, ktoré bude sláviť o. arcibiskup metropolita Ján Babjak… Čítať viac

OZNAM

Kancelária ministra vnútra oznamuje Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovaťo existencii a dostupnosti informačných kancelarii pre obete trestných činov. V Prešovskom kraji informačná kancelária sídli na uliciNámestie mieru 3, 080 01 Prešov.Kontakt:Telefón: +421517082457E-mail: pomocobetiam@minv.skOn-line… Čítať viac

Potvrdenie o žití opäť DOČASNE bez overenia!

Potvrdenie o žití opäť DOČASNE bez overenia! Česká správa sociálneho zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdenie o žití nemusí byť v tomto období úradne overené. Tlačivo je potrebné vypísať, vlastnoručne podpísať, uviesť dátum a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať krátke zdôvodnenie: „Podpis neoverený z dôvodu pandémie… Čítať viac

Vysokorýchlostný internet v Beloveži

Vážení občania, V období od apríla 2021 bude firma esmiti s.r.o. realizovať v Beloveži úpravu distribučného vedenia pre optickú prípojku na vysokorýchlostný internet. Ak by niekto mal záujem o optický internet nahláste sa na obecnom úrade telefonicky prípadne mailom. Pre tých záujemcov, ktorí sa už prihlásili pripomíname, aby si overili, akú majú fixáciu u svojho… Čítať viac

Automatický externý defibrilátor (AED) na obecnom úrade v Beloveži

Automatické defibrilátory bežne využívajú záchranári, hasiči aj policajti. Takýto automatický defibrilátor sa nachádza aj v našej obci na obecnom úrade.  MUDr. Peter Čičvara zorganizoval celý proces obstarania automatického defibrilátora od získania sponzorov cez darovacie zmluvy, nákup AED defibrilátora, získanie finančných prostriedkov na montáž skrinky až po ďakovné listy, ktoré sme rozposlali ako poďakovanie občanov Beloveže… Čítať viac

INFORMÁCIA O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na… Čítať viac

Živé vysielanie sv. liturgie

Slava Isusu Christu! Prihovárame sa Vám s krásnou myšlienkou nášho duchovného otca Michala Zorvana, a to, že zajtra 8. novembra 2020 o 8:00 hod. sa pokúsi o živé vysielanie sv. liturgie prostredníctvom Facebooku pri príležitosti sviatku patróna nášho chrámu archanjela Michala, kedy tradične slávime Belovežský kermeš. Približne v čase 7:30 budeme zdieľať link na živé… Čítať viac

Farské oznamy

Farnosť svätého archanjela Michala v Beloveži Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie.… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov

POZVÁNKA Jednota dôchodcov pozýva všetkých členov na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční 4. júla 2021 (v nedeľu) o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu v Beloveži.

Uskutočnila sa Ne 4.7 16:00

Nové vozidlo pre DHZ Beloveža

Dňa 16. júna 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičských vozidiel Iveco Daily pre dobrovoľné hasičské zbory obcí Prešovského kraja. Slávnostného odovzdávania vozidiel sa zúčastnili prezident HaZZ Pavol Mikulášek, prezident DPO SR Pavol Ceľuch, zastupujúci riaditeľ KR HaZZ v Prešove Peter Kovalík, predseda Krajskej organizácie DPO Marián Rušina, primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, primátor mesta Bardejov… Čítať viac

Deň otcov 20.6.2021

Druhú májovú nedeľu oslavujú sviatok všetky matky. Svoj deň však majú aj otcovia, ktorý pripadá na tretiu júnovú nedeľu. V túto nedeľu si pripomíname dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Ide o medzinárodný deň, takže sa neoslavuje len na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách. Neraz zabúdame na oteckov, všade sa vyzdvihuje… Čítať viac

Oznam v miestnom rozhlase 18.6.2021

Vážení občania, Oznamujeme vám, že v priebehu budúceho týždňa Vám budú do schránok rozposlané: vyjadrenie a návrh listu k neakceptovaniu nájomnej zmluvy pre AGRO Hažlín s.r.o. V prípade otázok a nejasností sa môžete obrátiť na sekretariát obecného úradu. Ďalej vám oznamujeme, že včera sa začali pred obecným úradom rezbárske práce na betleheme. Prosíme vás o trpezlivosť kvôli zvýšenej hlučnosti v obci. Za… Čítať viac

Všetky aktuality Všetky udalosti

Niečo z histórie

Beloveža patrí medzi najstaršie dediny v okolí. Písomné pramene od 14. storočia uvádzajú obec Beloveža zväčša v nasledovných pravopisných obmenách – roku 1355 Belawese, 1492 Belawesa, 1736 Belovescha, 1808 Belowese, koncom 19. a začiatkom 20. storočia po maďarsky Belavezsa a po rusínsky Biloveža. 

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Beloveža a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Beloveža Google Play Beloveža App Store
Viac o aplikácii

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

SMS rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím kliknutím sem.

Milý občan, dnes prebieha zber plastov. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 20. júla 2021 07:00

Milý občan, zajtra prebehne zber plastov. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 19. júla 2021 17:00

Milý občan, dnes prebieha zber komunálneho odpadu. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 16. júla 2021 07:00

Milý občan, zajtra prebehne zber komunálneho odpadu. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 15. júla 2021 17:00

Vážení občania, je zistená porucha na vodovode, na odstránení poruchy sa pracuje, za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.
Odoslané 7. júla 2021 13:17

Súkromný podnikateľ Agro Udavské ponúka na predaj živú hydinu a krmné zmesi
Odoslané 2. júla 2021 09:52

Úradná tabuľa

Všetky vývesky

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.