Testovanie na Covid 19

Vážení občania oznamujeme vám, že v Hažlíne sa testuje na ochorenie Covid 19 v sobotu 15.5.2021 od 8.00 do 14.00 hod.

Krásny Deň matiek

Každoročne u nás počas druhej nedele v máji slávime deň matiek. Ide o oslavu a uctenie matky, materstva, materských pút, a hlavne vplyvu matky v spoločnosti, kedy môžeme poďakovať našim mamičkám a ukázať im lásku, ktorú nám celý život dávajú. Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom… Čítať viac

Zber elektroodpadu 11.5.2021

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom bezproblémovú nakládku.   Zvoz sa uskutoční: 11.5. 2021 o 9:30 hod. Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom… Čítať viac

Oznam 27.4.2021

Vážení občania oznamujeme vám, že dnes bude stretnutie rodičov ZŠ a MŠ Beloveža v sále obecného úradu o 17.00 hod. ďalej vám dávame do pozornosti, že v našej obci sa tento víkend netestuje, ale kto by potreboval test, v Hažlíne sa bude testovať v sobotu 1.5.2021 od 8:00 – 14:00 hod. (obed od 12:00 – 12:30) MOM Giraltovce  ponúka občanom Beloveže… Čítať viac

Oznam v miestnom rozhlase 23.4.2021

Oznamujeme vám, Dňa 24.4.2021 t.j. v sobotu od 9:20 do 9:40, bude firma Kohaplant ponúkať na predaj pred obecným úradom v Beloveži ovocné stromčeky a kríčky,. V ponuke budú jablone, hrušky, slivky, čerešne, višne, marhule, broskyne, egreše, ribezle a ďalšie. Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania. Prosíme záujemcov aby pri… Čítať viac

Riaditeľstvo MŠ oznamuje

   OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY. Riaditeľstvo Materskej školy Beloveža102, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)v znení neskorších predpisov oznamuje, že: ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ od 3.mája do 28.mája 2021 Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného… Čítať viac

OZNAM 10.4.2021

Vážení občania, oznamujeme vám, Dnes sa zúčastnilo testovania 135 osôb a nebol zistený nikto pozitívny. Na základe výsledku testovania sa ZŠ a MŠ môžu v pondelok 12.4.2021 otvoriť. 2. Ďalej vám oznamujeme, že ak má niekto záujem o očkovanie proti ochoreniu Covid 19 a nevie sa zaregistrovať, ponúkame možnosť požiadať o to na sekretariáte obecného úradu.

OZNAM Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov

Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Beloveža oznamuje svojim členom, že počnúc dňom 06.apríla.2021 je možné realizovanie úhrad pre odber palivového dreva/ tzv. metrovice/ pre rok 2021. – Cena je rovnaká ako minulý rok a činí 28 euro za 1 priestorový meter. – Zároveň ostáva v platnosti pravidlo, že je možné objednať maximálne 15… Čítať viac

Oznam v miestnom rozhlase 06.04.2021

Vážení občania, oznamujeme vám, že v sobotu 10.04.2021 sa uskutoční v našej obci na obecnom úrade testovanie na COVID 19 od 8.00 – 13.00 hod. Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Beloveža oznamuje rodičom, že prevádzky výchovno- vzdelávacích zariadení budú otvorené od 12.04.2021. Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Beloveža oznamuje svojim členom, že od 06.apríla.2021 je možné realizovanie… Čítať viac

Požehnané veľkonočné sviatky

Veľká noc dáva nádej pre zajtrajšky, tak ako ju dáva prichádzajúca jar po zime.So želaním všetkého najlepšieho Vám prajem tie najkrajšie veľkonočné dni.Nech Vám Veľká noc prinesie veľa radosti, šťastia, pokoja a božieho požehnania do Vašich rodín a nech sa atmosféra týchto dní prenesie aj do Vášho každodenného života.Jozef Kostura

Oznam v miestnom rozhlase 31.03.2021

Oznam 31.03.2021 Oznamujeme vám,  že v nedeľu Paschy, 4. apríla, bude ráno o 5 hodine vysielať zo svojho facebookového profilu náš o. duchovný Mgr. Michal Zorvan Utiereň Vzkriesenia a Svätú liturgiu. O 7:00 hod. bude TV LUX a LOGOS vysielať priamy prenos Utierne a bohoslužby z  katedrálneho chrámu v Prešove, ktoré bude sláviť o. arcibiskup metropolita Ján Babjak… Čítať viac

OZNAM

Kancelária ministra vnútra oznamuje Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovaťo existencii a dostupnosti informačných kancelarii pre obete trestných činov. V Prešovskom kraji informačná kancelária sídli na uliciNámestie mieru 3, 080 01 Prešov.Kontakt:Telefón: +421517082457E-mail: pomocobetiam@minv.skOn-line… Čítať viac

Potvrdenie o žití opäť DOČASNE bez overenia!

Potvrdenie o žití opäť DOČASNE bez overenia! Česká správa sociálneho zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdenie o žití nemusí byť v tomto období úradne overené. Tlačivo je potrebné vypísať, vlastnoručne podpísať, uviesť dátum a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať krátke zdôvodnenie: „Podpis neoverený z dôvodu pandémie… Čítať viac

Vysokorýchlostný internet v Beloveži

Vážení občania, V období od apríla 2021 bude firma esmiti s.r.o. realizovať v Beloveži úpravu distribučného vedenia pre optickú prípojku na vysokorýchlostný internet. Ak by niekto mal záujem o optický internet nahláste sa na obecnom úrade telefonicky prípadne mailom. Pre tých záujemcov, ktorí sa už prihlásili pripomíname, aby si overili, akú majú fixáciu u svojho… Čítať viac

Automatický externý defibrilátor (AED) na obecnom úrade v Beloveži

Automatické defibrilátory bežne využívajú záchranári, hasiči aj policajti. Takýto automatický defibrilátor sa nachádza aj v našej obci na obecnom úrade.  MUDr. Peter Čičvara zorganizoval celý proces obstarania automatického defibrilátora od získania sponzorov cez darovacie zmluvy, nákup AED defibrilátora, získanie finančných prostriedkov na montáž skrinky až po ďakovné listy, ktoré sme rozposlali ako poďakovanie občanov Beloveže… Čítať viac

INFORMÁCIA O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na… Čítať viac

Živé vysielanie sv. liturgie

Slava Isusu Christu! Prihovárame sa Vám s krásnou myšlienkou nášho duchovného otca Michala Zorvana, a to, že zajtra 8. novembra 2020 o 8:00 hod. sa pokúsi o živé vysielanie sv. liturgie prostredníctvom Facebooku pri príležitosti sviatku patróna nášho chrámu archanjela Michala, kedy tradične slávime Belovežský kermeš. Približne v čase 7:30 budeme zdieľať link na živé… Čítať viac

Farské oznamy

Farnosť svätého archanjela Michala v Beloveži Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie.… Čítať viac

Testovanie na Covid 19

Vážení občania oznamujeme vám, že v Hažlíne sa testuje na ochorenie Covid 19 v sobotu 15.5.2021 od 8.00 do 14.00 hod.

Krásny Deň matiek

Každoročne u nás počas druhej nedele v máji slávime deň matiek. Ide o oslavu a uctenie matky, materstva, materských pút, a hlavne vplyvu matky v spoločnosti, kedy môžeme poďakovať našim mamičkám a ukázať im lásku, ktorú nám celý život dávajú. Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom… Čítať viac

Zber elektroodpadu 11.5.2021

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom bezproblémovú nakládku.   Zvoz sa uskutoční: 11.5. 2021 o 9:30 hod. Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom… Čítať viac

Všetky aktuality Všetky udalosti

Niečo z histórie

Beloveža patrí medzi najstaršie dediny v okolí. Písomné pramene od 14. storočia uvádzajú obec Beloveža zväčša v nasledovných pravopisných obmenách – roku 1355 Belawese, 1492 Belawesa, 1736 Belovescha, 1808 Belowese, koncom 19. a začiatkom 20. storočia po maďarsky Belavezsa a po rusínsky Biloveža. 

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Beloveža a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Beloveža Google Play Beloveža App Store
Viac o aplikácii

Kalendár zberu odpadu

Plasty

24. jún štvrtok

Komunálny odpad

25. jún piatok

Zobraziť celý kalendár

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

SMS rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím here.

Milý občan, zajtra prebehne zber komunálneho odpadu. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 3. júna 2021 18:30

Milý občan, zajtra prebehne zber plastov. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 31. mája 2021 18:30

Milý občan, zajtra prebehne zber komunálneho odpadu. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 13. mája 2021 18:30

Milý občan, zajtra prebehne zber papiera. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 12. mája 2021 18:30

Milý občan, zajtra prebehne zber plastov. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 5. mája 2021 18:30

Milý občan, zajtra prebehne zber komunálneho odpadu. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 22. apríla 2021 18:30

Úradná tabuľa

Všetky vývesky

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.