Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Beloveža.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža

Prílohy

Popis

Všeobecne záväzného nariadenia obce Beloveža

č. 5/2021

o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti

obce Beloveža