Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Beloveža.

Nadpis

Zverejnené

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža

Detail: Návrh zmien a doplnkov VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža

22.11.2021

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža

Návrh VZN obce Beloveža č. 5/2021 o príspevkoch v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža

Detail: Všeobecne záväzného nariadenia obce Beloveža č. 5/2021 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža

22.11.2021

Všeobecne záväzného nariadenia obce Beloveža

č. 5/2021

o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti

obce Beloveža