Smútočné oznamy

Smútočný oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 16. januára 2023 nás navždy opustil Štefan Kertész narodený 16. mája 1995, bytom Beloveža 46. Posledná rozlúčka so zosnulým Štefanom Kertészom bude 19. januára 2023 o 13:00 hod. na cintoríne v Beloveži. 

Smútočný oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 15. januára 2023 nás navždy opustila pani Zuzana Vilčeková narodená 30. júna 1957, bytom Beloveža 246. Posledná rozlúčka so zosnulou Zuzanou Vilčekovou bude 17. januára 2023 o 13:00 hod. na cintoríne v Beloveži.  Zdieľajte

Smútočný oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 4. januára 2023 nás navždy opustila pani Mária Miziková narodená 6. marca 1934 v Beloveži. Posledná rozlúčka so zosnulou Máriou Mizikovou bude 7. januára 2023 o 11:00 hod. na cintoríne v Beloveži. 

Smútočný oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 5. januára 2023 nás navždy opustila pani Anna Čeginiková, Beloveža 175, narodená 20. júla 1929. Posledná rozlúčka so zosnulou Annou Čeginikovou bude 7. januára 2023 o 14:00 hod. na cintoríne v Beloveži.

Všetky smútočné oznamy

Zverejnené 5. januára 2023.
Bez úpravy .