Preskočiť na obsah

Smútočný oznam

Zverejnené 6.10.2023.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že dňa 4. októbra 2023 nás navždy opustil Stanislav Soroka, bytom Beloveža 308. Posledná rozlúčka so zosnulým Stanislavom Sorokom bude 8. októbra 2023 o 14:00 hod. na cintoríne v Beloveži.