Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Beloveža.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

ObZ sa prekladá

Zo závažných dôvodov sa ObZ zvolané na deň 15. decembra 2020 prekladá na deň 16. decembra 2020 o 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu obce Beloveža. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Zverejnené 14.12.2020