Farské oznamy

Farnosť svätého archanjela Michala v Beloveži

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:
Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

Sláva Isusu Christu!

Milovaní bratia a sestry, môžem konštatovať, že bohoslužby už nie sú za zatvorenými dverami, ale obmedzujúce nariadenia znamenajú predovšetkým to, že na bohoslužbách v našej cerkvi je momentálne 100 – 109. miest  pre veriaci ľud  (Loď 53; Sakrestia 32; chór 24).  Na obradoch v cerkvi veriaci musia mať prekryté ústa a nos (rúško) a pred vstupom do chrámu použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.

Cez týždeň táto kapacita je vlastne do cela postačujúca a vo sviatky pozývam do cerkvi na ranné liturgie hlavne starších veriacich a večer podľa úmyslu a vašej potreby, tých čo sú cez deň v zamestnaní, alebo majú cez deň rôzne povinnosti. To isté platí aj v nedeľu: rannú svätú liturgiu 7.30 nechávajte pre starších, (ale pozor na obmedzený počet miest v cerkvi). Po naplnení miest bude potrebné ostať vonku. Stále platí dovolenie biskupov splniť si povinnosť nedeľnej a sviatočnej liturgie doma prostredníctvom televízie – rozhlasu a súkromnej modlitby.

Sviatosť zmierenia a pokánia – cez týždeň pred liturgiami, ale ak bude potrebné aj po liturgiách, tiež tým istým spôsobom, pri spovedi je potrebné mať rúško.

Sväté prijímanie sa podáva na ruku Božie Telo.

Prijmime aj túto situáciu ako dar a ďakujme Bohu aj za tých, ktorým bola zverená správa vecí verejných a spoločných, že so všetkou zodpovednosťou myslia a robia čo je potrebné pre zachovanie jedného z najväčších darov – zdravia.

o. Michal

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 21. septembra 2020.