Preskočiť na obsah

Farské oznamy

Farnosť svätého archanjela Michala v Beloveži

Ak by niekto chcel a mohol i takýmto spôsobom podporiť našu farnosť a jej fungovanie, uvádzame aj číslo nášho účtu v banke. „Nech Pán stonásobne požehná a odplatí!“

Gréckokatolícka cirkev Beloveža: Bankové spojenie:  

   VUB banka. IBAN:      SK25 0200 0000 0036 9769 8958