Farské oznamy

Farnosť svätého archanjela Michala v Beloveži

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:
Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

Sláva Isusu Christu!

BOHOSLUŽBY Z ROZHODNUTIA OKRESNÉHO HYGIENIKA SÚ PRE VEREJNOSŤ ZAKÁZANÉ – všetky sľúbené úmysly liturgii budú zachované a liturgie vysielané cez https://www.facebook.com/michal.zorvan.75/

Pohreby, sobáše a krsty výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu 6. osôb.

MODLIME SA, ABY NÁS PÁN LÁSKAVO ZÁZRAČNÝM SPOSOBOM Z TEJTO SITUÁCIE VYSLOBODIL. „OTČE OSLÁV SVOJE MENO!“ (Jn, 12,28)

o. Michal Zorvan, st.

I touto cestou ďakujem všetkým, za podporu našej Gr.-kat. Charity, a chcem oznámiť, že cez farský úrad sa vyzbieralo 280€, čo je viac ako dvojnásobok zbierky aká bývala v minulých rokoch. Peniaze sme odoslali na ich účet a všetkým dobrodincom vyprosujeme „MNOHAJA LITA!

Zároveň na podnet viacerých farníkov, keďže už od decembra vlastne tradične nefungujeme čo sa týka prispievania pri liturgii (do zvončeka), zverejňujeme aj náš farský účet, ak by niekto chcel a mohol i takýmto spôsobom podporiť našu farnosť a jej fungovanie, „Nech Pán stonásobne požehná a odplatí!“

Gréckokatolícka cirkev Beloveža: Bankové spojenie:     VUB banka. IBAN:      SK25 0200 0000 0036 9769 8958

V tejto situácii vysielame sväté liturgie na:

https://www.facebook.com/michal.zorvan.75/

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 11. apríla 2021.