Preskočiť na obsah

Hasičský zbor

Vznik Dobrovoľného hasičského zboru sa datuje od roku 1926. V obecnej kronike sa píše, že obec zakúpila prvú, pravdepodobne ručnú striekačku už v roku 1910.

Najväčší požiar obec postihol 7. januára 1936. Ohniskom bola „pekárna pec M. Čegiňa“. Zhorelo vtedy 32 obytných domov a 50 hospodárskych budov.

Donedávna v obci fungovalo aj protipožiarne a poriadkové zabezpečenie vo forme nočného stráženia, tzv. „varty“. Občania, spravidla susedia, vo dvojici a v čase žatvy vo štvorici, zabezpečovali nočné stráženie rodinných usadlostí, stohov a úrody na poli. Povinnou výbavou „vartášov“ bola trúba vyrobená z kravského rohu. Túto činnosť zabezpečoval MNV.

Dobrovoľní hasiči sa pravidelne zúčastňujú nácvikov a oblastných súťaží. Dobrovoľný požiarny zbor je obecnou organizáciou.