Obec v obraze

Letecké zábery

Príroda

Beloveža sa rozprestiera 10 km severovýchodne od Bardejova v Nízkych Beskydách, v doline potoka ústiaceho do rieky Topľa. Obec je stredne veľká obec s počtom 295 rodinných domov a v priemere 800 trvale žijúcimi obyvateľmi.

1. Deň nového starostu obce

Ustanovujúca schôdza 10.12.2018

8.3.2019

Belovežský ples 23.2.2019

Marcové upratovanie

Predvianočná besiedka

Za čistú Belovežu

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 2. septembra 2019.