Organizácie

Farské oznamy

Folklórna spevácka skupina

Futbalový klub

Hasičský zbor

Jednota dôchodcov obce Beloveža

Materská škola

Poľovnícka spoločnosť JATNÍK

Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža

Základná škola

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 9. júla 2021.