Dokumenty obce

Archív dokumentov uverejnených obcou Beloveža.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža ID: VZN č.1 2019
20-12-2019