Dokumenty obce

Archív dokumentov uverejnených obcou Beloveža.

Nadpis

Zverejnené

VZN č. 5/2021 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža

Detail: VZN č. 5/2021 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža

12.12.2021

VZN č. 5/2021

o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža