Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beloveža.

Smútočný oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 27. januára 2023 nás navždy opustil Jozef Marko narodený 12. novembra 1938, bytom Beloveža 256. Posledná rozlúčka so zosnulým Jozefom Markom bude 29. januára 2023 o 13:30 hod. na cintoríne v Beloveži. 

Smútočný oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 16. januára 2023 nás navždy opustil Štefan Kertész narodený 16. mája 1995, bytom Beloveža 46. Posledná rozlúčka so zosnulým Štefanom Kertészom bude 19. januára 2023 o 13:00 hod. na cintoríne v Beloveži. 

Smútočný oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 15. januára 2023 nás navždy opustila pani Zuzana Vilčeková narodená 30. júna 1957, bytom Beloveža 246. Posledná rozlúčka so zosnulou Zuzanou Vilčekovou bude 17. januára 2023 o 13:00 hod. na cintoríne v Beloveži.  Zdieľajte

Výročná schôdza DHZ

Pozvánka Dobrovoľný hasičský zbor Beloveža Vás srdečne pozýva na Výročnú členskú schôdzu ktorá sa uskutoční dňa 22.januára 2023 o 18:00 hod. v sále KD. Príďte spolu s nami bilancovať uplynulý rok 2022. Na výročnej členskej schôdzi sa budú vyberať členské príspevky na rok 2023 v hodnote 5€. Zároveň môžete prispieť dobrovoľným príspevkom na chod DHZ. Prosíme tých členov, ktorí… Čítať viac

Smútočný oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 5. januára 2023 nás navždy opustila pani Anna Čeginiková, Beloveža 175, narodená 20. júla 1929. Posledná rozlúčka so zosnulou Annou Čeginikovou bude 7. januára 2023 o 14:00 hod. na cintoríne v Beloveži.

Smútočný oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 4. januára 2023 nás navždy opustila pani Mária Miziková narodená 6. marca 1934 v Beloveži. Posledná rozlúčka so zosnulou Máriou Mizikovou bude 7. januára 2023 o 11:00 hod. na cintoríne v Beloveži. 

Viflejemský večur

Vianočný čas je vždy plný prekvapení, sú to chvíle, keď sa čas akoby na moment zastaví. Myslíme viac na svojich najbližších, ľudské srdcia zmäknú a plníme si túžby a priania. Dňa 19.12.2022 sa v obci Beloveža uskutočnil Viflejemský večur, kde deti z MŠ, ZŠ Beloveža a súrodenci Laura a Dávid Čuškoví rozohriali srdcia občanov rusínskymi… Čítať viac

Príchod svätého Mikuláša potešil každého

 Sviatok sv. Mikuláša je krásnym sviatkom najmä pre deti a je predzvesťou blížiacich sa Vianoc, ktoré dokážu stmeliť rodiny a zlepšiť konanie mnohých ľudí viac ako akákoľvek iná príležitosť. Radosť z príchodu svätého Mikuláša dnes vyčaril úsmevy na tvárach všetkým obdarovaným. Ďakujeme svätý Mikuláš!

Odpočty spotreby zemného plynu

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ODBERATEĽOV ZEMNÉHO PLYNU Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. v spolupráci so stengl, a.s. si Vás dovoľujú informovať, že v období od 1. do 31. 12. 2022 sa uskutoční odpočet spotreby zemného plynu vo Vašej firme. V prípade, že v uvedenom období sa nebudete nachádzať vo Vašej firme, prevádzke či zariadení, prosím kontaktujte nás v čase od 08:00 – 18:00 hod. na infolinke 0918 711 191,… Čítať viac

Oznam v miestnom rozhlase 11.11.2022

Vážení občania, Na požiadanie pracovníkov  VVS vám oznamujeme, že zajtra od 10:00 – 12:00 hod. budú na obecnom úrade v Beloveži k dispozícii pracovníci vodárni, aby spísali čestné vyhlásenie k pripojeniu na vodovod s občanmi, ktorí neboli počas týždňa zastihnutí doma. Informovali nás, že nasledujúci týždeň by mali prísť do obce s nachystanými zmluvami. Termín vám bude upresnený na budúci… Čítať viac

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB POSLANCOV OZ A VOLIEB STAROSTU OBCE

Miestna volebná komisia v Beloveži UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstvaa volieb starostu obce Miestna volebná komisia v Beloveži , podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra… Čítať viac