Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beloveža.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy v Beloveži

OBEC Beloveža, Beloveža 94, 086 14 Beloveža, zastúpená starostom obce, Jozefom Kosturom v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo… Čítať viac

Úspechy občanov Beloveže

V dňoch  17.8 – 18.8.2022 sa konali medzinárodné športové hry seniorov v ČR v Olomouci. Našu obec reprezentovali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska p. Eva Grohoľová p. Mária Kmeťová a p. Jozef Kmeť, ktorí sa z 55-tich súťažiach družstiev umiestnili na 2. mieste. Dnes 21.8.2022 sa v Olšavciach konala Okresná hasičská súťaž pre deti, kde sa družstvo dobrovoľných hasičov z Beloveže umiestnilo… Čítať viac

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV V OBCI BELOVEŽA

Vážení občania, Obec Beloveža, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov, ale aj iných zvierat v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Beloveža, aby si riadne zabezpečili svojich psov a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie… Čítať viac

Seno v balíkoch – predaj

Ponúkame na predaj tohtoročné  kvalitné lúčne, seno v balíkoch, 110 balíkov.  Cena za balík 20,-  EUR, poprípade dohodou. V prípade záujmu kontaktujte Obecný podnik Beloveža na tel.: 054/4797202

Belovežský med – predaj

Ponúkame na predaj kvalitný Belovežský med – cena za 1 kg medu / 9,- EUR. Včelí med konzumujeme kvôli vynikajúcej sladkej chuti a blahodarným účinkom na ľudský organizmus. V ponuke máme 100% prírodný domáci včelí med vyprodukovaný na vlastnej včelnici. Pridelená ochranná známka Belovežský med zaručuje vysokú kvalitu nášho medu. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať… Čítať viac

OZNAM

Obecný úrad Beloveža dovolenka 6.7.2022 – 15.7.2022

Informácia Voľby do orgánov samosprávy obci a krajov podmienky práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcíInformáciao podmienkach práva voliť a práva byť volenýVoľby do orgánov samosprávy obcí sa konajúv sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.Právo voliťdo orgánov samosprávy obcíPrávo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republikya cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“)a najneskôr v deň konania… Čítať viac

OZNAM 27.6.2022

Oznamujeme občanom, že je pokles výdatnosti vodných zdrojov na obecnom vodovode v Beloveži. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste neplytvali pitnou vodou z verejného vodovodu, pretože budeme nútení pristúpiť k dočasnej regulácii dodávky  vody v našej obci.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranneho zboru  v Bardejove  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej… Čítať viac

OZNAM 17.6.2022

Vážení občania, na požiadanie spoločnosti, ktorá zabezpečuje odvoz zmesového komunálneho odpadu, vám oznamujeme, že sa dnes 17.6.2022 zber komunálneho odpadu z technických príčin neuskutoční. Za pochopenie ďakujeme.

Štrajková pohotovosť

Samospráva Beloveža sa hlási k záverom mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa konal v stredu 18. mája 2022 a plne ich podporuje. Rovnako podporuje Výzvu, ktorú ZMOS adresoval členským mestám a obciam.