Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Beloveža.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o odchyte túlavých zvierat

ID: . – Druhá Šanca

30.9.2022

Začiatok účinnosti 30.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ Druhá Šanca

Dodávateľ - Sídlo Postajok 266/1, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 51806614

Prílohy

Kúpna zmluva č. 721/161/2022/IÚ

ID: 721/161/2022/IÚ – Obec Beloveža

1,00 €

19.9.2022

Začiatok účinnosti 9.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ VVS,a.s.

Objednávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Objednávateľ - IČO 36570460

Dodávateľ Obec Beloveža

Dodávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Dodávateľ - IČO 00321877

Prílohy

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 722/162/2022/IÚ

ID: 722/162/2022 – VVS

19.9.2022

Začiatok účinnosti 9.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ VVS

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Zmluva č. 3/2022/BJ

ID: . – Obec Beloveža

19.9.2022

Začiatok účinnosti 20.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ VVS,a.s.

Objednávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Objednávateľ - IČO 36570460

Dodávateľ Obec Beloveža

Dodávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Dodávateľ - IČO 00321877

Prílohy

Kúpna zmluva projekt ,,Školský program“

ID: . – Rajo s.r.o.

14.9.2022

Začiatok účinnosti 14.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ Rajo s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Studená 35, 823 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31329519

Prílohy

Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do školskej jedálne

ID: . – Rajo s.r.o.

14.9.2022

Začiatok účinnosti 14.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ Rajo s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Studená 35, 823 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31329519

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: , – Obec Beloveža

298,00 €

14.9.2022

Začiatok účinnosti 13.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.9.2022

Suma s DPH 298,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ing. Jozef Olearčin

Dodávateľ Obec Beloveža

Dodávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Dodávateľ - IČO 00321877

Prílohy

Dohoda č. 22/34/054/269 – Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)

ID: 22/34/054/269 – Obec Beloveža

21 119,06 €

24.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.8.2022

Suma s DPH 21 119,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Objednávateľ - Sídlo Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Beloveža

Dodávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Dodávateľ - IČO 00321877

Prílohy

Zmluva č. 3220863 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

ID: 3220863 – DPO SR

3 000,00 €

9.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ DPO SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí služieb uzatvorenej 7.8.2019

29.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

27.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

14.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy