Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Beloveža.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

ZMLUVA č. 10-000160112PO2022

ID: 10-000160112PO2022 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

24.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 24.1.2023

Dátum podpísania 11.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Zmena štatutára Obecného podniku Beloveža

ID: . – Slovenská sporiteľňa

16.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 16.12.2022

Dátum podpísania 15.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00151653

Prílohy

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí

ID: . – Obec Beloveža

280,00 €

15.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH 280,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mesto Bardejov

Objednávateľ - IČO 00321842

Dodávateľ Obec Beloveža

Dodávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Dodávateľ - IČO 00321877

Prílohy

Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

ID: . – Fúra s.r.o.

9.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ Fúra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva č. 4571 08U01

ID: 457108U01 – Environmentálny fond

52 630,58 €

8.12.2022

Začiatok účinnosti 25.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2022

Suma s DPH 52 630,58 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

Zmluva o dielo

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o odchyte túlavých zvierat

ID: . – Druhá Šanca

30.9.2022

Začiatok účinnosti 30.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ Druhá Šanca

Dodávateľ - Sídlo Postajok 266/1, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 51806614

Prílohy

Kúpna zmluva č. 721/161/2022/IÚ

ID: 721/161/2022/IÚ – Obec Beloveža

1,00 €

19.9.2022

Začiatok účinnosti 9.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ VVS,a.s.

Objednávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Objednávateľ - IČO 36570460

Dodávateľ Obec Beloveža

Dodávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Dodávateľ - IČO 00321877

Prílohy

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 722/162/2022/IÚ

ID: 722/162/2022 – VVS

19.9.2022

Začiatok účinnosti 9.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ VVS

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Zmluva č. 3/2022/BJ

ID: . – Obec Beloveža

19.9.2022

Začiatok účinnosti 20.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ VVS,a.s.

Objednávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Objednávateľ - IČO 36570460

Dodávateľ Obec Beloveža

Dodávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Dodávateľ - IČO 00321877

Prílohy

Kúpna zmluva projekt ,,Školský program“

ID: . – Rajo s.r.o.

14.9.2022

Začiatok účinnosti 14.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beloveža

Objednávateľ - Sídlo Beloveža 94, 086 14 Beloveža

Objednávateľ - IČO 00321877

Dodávateľ Rajo s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Studená 35, 823 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31329519

Prílohy