Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Beloveža.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ

Adresát

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky

pre adresáta: Michaela Mikulová, Beloveža 0

Dátum uloženia

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ

Adresát

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky

pre adresáta: Michaela Mikulová, Beloveža 0

Dátum uloženia

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ

Adresát

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky

pre adresáta: Michaela Mikulová, Beloveža 0

Dátum uloženia

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ

Adresát

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky

pre adresáta: Michaela Mikulová, Beloveža 0

Dátum uloženia

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ

Adresát

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: Okresné riaditeľstvo PZ

pre adresáta: Michaela Mikulová, Beloveža 0

Dátum uloženia 25.5.2023

Odberná lehota 20.6.2023

Miesto uloženia

Odosielateľ Okresný úrad Bardejov

Adresát Michaela Mikulová

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: Okresný úrad Bardejov

pre adresáta: Michaela Mikulová, Beloveža 0

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte Hažlín v otváracích hodinách do 20.06..2023

Dátum vyvesenia: 25.05.2023

Dátum uloženia

Odberná lehota

Miesto uloženia

Odosielateľ

Adresát

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: Notár Mgr. Juraj Hamara

pre adresáta: Peter Kertész, Beloveža 0

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte Hažlín v otváracích hodinách do 22.04..2023

Dátum vyvesenia: 05.04.2023