Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beloveža.

Aktuality Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža

P O Z V Á N K A  na Valné zhromaždenie Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16. júna 2019 o 13:00 hodine v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Beloveži  Program zasadnutia:  1. Prezentácia2. Privítanie a úvod 3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. Voľba mandátovej volebnej a návrhovej komisie 5. Správa o… Čítať viac