Preskočiť na obsah

Oznámenie predsedu výboru Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Beloveža k návrhom NÁJOMNÝCH ZMLÚV rozposielaných medzi občanov obce Beloveža

Zverejnené 4.5.2021.