Oznámenie predsedu výboru Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Beloveža k návrhom NÁJOMNÝCH ZMLÚV rozposielaných medzi občanov obce Beloveža

Kategória

Zverejnené 4. mája 2021.
Bez úpravy .