Oznámenie predsedu výboru Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Beloveža k návrhom NÁJOMNÝCH ZMLÚV rozposielaných medzi občanov obce Beloveža

4.5.2021 zverejnil/a beloveza_obec.

Kategória