Preskočiť na obsah

Aktuality Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža

Zverejnené 24.7.2019.

Kategória

P O Z V Á N K A 

na Valné zhromaždenie Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové 
spoločenstvo Beloveža
, ktoré sa uskutoční 
v nedeľu 16. júna 2019 o 13:00 hodine 
v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Beloveži 

Program zasadnutia: 

1. Prezentácia
2. Privítanie a úvod 
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Voľba mandátovej volebnej a návrhovej komisie 
5. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva
6. Správa dozornej rady 
7. Odvolávanie podpredsedu výboru 
8. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky 
9. Zmena základných dokumentov spoločenstva v zmysle novely zákona o pozemkových spoločenstvách účinnej od 1.7.2019 
10. Diskusia 
11. Prijatie uznesenia z valného zhromaždenia 
12. Záver

Stiahnuť pozvánku

Stiahnuť Zmluvu o založení pozemkového spoločenstva