Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zverejnené
20. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 20. júla 2022
Kategória

Prílohy