Smútočný oznam

Kategória

Smútočný oznamObecný úrad oznamuje, že dňa 5. januára 2023 nás navždy opustila pani Anna Čeginiková, Beloveža 175, narodená 20. júla 1929. Posledná rozlúčka so zosnulou Annou Čeginikovou bude 7. januára 2023 o 14:00 hod. na cintoríne v Beloveži.

Zverejnené 5. januára 2023.
Bez úpravy .