Smútočný oznam

Kategória
Smútočný oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 16. januára 2023 nás navždy opustil Štefan Kertész narodený 16. mája 1995, bytom Beloveža 46. Posledná rozlúčka so zosnulým Štefanom Kertészom bude 19. januára 2023 o 13:00 hod. na cintoríne v Beloveži. 

Zverejnené 18. januára 2023.
Bez úpravy .