Smútočný oznam

Kategória

Smútočný oznamObecný úrad oznamuje, že dňa 15. januára 2023 nás navždy opustila pani Zuzana Vilčeková narodená 30. júna 1957, bytom Beloveža 246. Posledná rozlúčka so zosnulou Zuzanou Vilčekovou bude 17. januára 2023 o 13:00 hod. na cintoríne v Beloveži. 

Zdieľajte

Zverejnené 16. januára 2023.
Bez úpravy .