Preskočiť na obsah

1. kolo Detská hasičská liga Hertník 2023

Zverejnené 28.5.2023.

Kategória

Dnes 28.mája sa v Hertníku konal II. ročník detskej hasičskej ligy – 1. kolo.  Podujatie organizoval DHZ v Hertníku v spolupráci s organizáciu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Bardejove.

Chlapci a dievčatá z Beloveže sa zúčastnili atraktívnych pohárových súťaži, kde obe družstvá získali 3. miesto.

V piatok 26.5.2023 sa v Hertníku konal už 50. ročník územného kola HRY PLAMEŇ 2023. Územné kolo sa koná každý rok za účasti družstiev dievčat a chlapcov z nášho okresu.

Dievčenské družstvo z Beloveže súťažilo podľa pravidiel pre celoštátnu hru Plameň, kde podali kvalitné výkony.

Za obetavosť a snahu reprezentovať našu obec na súťažiach patrí mladým hasičom poďakovanie. Na zodpovednú prípravu súťažiacich detí dohľadal veliteľ  Peter Červeňák, Michal Semanišin, Miloš Mikula, Jakub Červeňák a i..

Je dôležité, aby nám v obci rástla generácia, ktorá je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi, najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

Blahoželám!

                                                              Mgr. Jaroslav Marko

                                                                  starosta obce