Preskočiť na obsah

Žiaci ZŠ Beloveža na súťaži Duchnovičov Prešov!

Zverejnené 28.5.2023.

Kategória

Duchnovičov Prešov je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v prednese rusínskej poézie, prózy, vlastnej tvorby a ľudového rozprávania na Slovensku.

Tento rok sa na okresnom kole súťaže zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Beloveža, kde boli maximálne úspešní. Svedčia o tom víťazstva v jednotlivých kategóriách a v žánroch, v ktorých súťažili:


0.kategoria deti MS a žiaci 1. ročníkov ZS – 3. miesto Peter Varchol  

1.kategoria žiaci – 2. až 4. ročníka ZŠ –  1.miesto Gregor Marko,

                                                               2. miesto Deborah Janteková

2.kategoria – žiaci 4. ročníka ZŠ – 2.miesto Ema Čičvarová

Ďakujem rodičom, Petrovi Mikulovi, p. Márii Kundrátovej, pedagogickému zboru, ktorí sa podieľali na príprave, ale hlavne deťom, že sa zodpovedne pripravili na súťaž a reprezentovali našu obec. Verím, že svojimi výsledkami ste potešili nielen rodičov, ale aj občanov Beloveže, ktorí sa hlásia ku rusínskym koreňom.

Srdečne blahoželám!    

                                                                                     Mgr. Jaroslav Marko

                                                                                         starosta obce