Preskočiť na obsah

Brigáda World CleanUP Day

Zverejnené 1.10.2019.

Dňa 21.9.2019 sa v rámci celosvetovej akcie celosvetového dňa čistenia životného prostredia (World CleanUP Day)uskutočnila v našej obci brigáda, ktorej sa zúčastnilo 16 občanov Beloveže. Cieľom tejto celosvetovej akcie, do ktorej sa v rámci jedného dňa aktívne zapojilo viac ako 150 krajín z celého sveta, bolo vyčistiť naše mestá, obce a okolitú prírodu od odpadkov a tak prispieť k skrášleniu životného prostredia, ktoré nás bezprostredne obklopuje a v ktorom sa dennodenne pohybujeme. Aktivity dobrovoľníkov našej obce boli zamerané hlavne na skrášlenie priestoru na parkovacej ploche pri cintoríne, za futbalovým ihriskom (Debrica), Vinica a vyčistenie okolitých miest znečistených nedisciplinovanosťou niektorých našich spoluobčanov. Po ukončení brigády starosta obce Jozef Kostura všetkým zúčastneným úprimne poďakoval za účasť a pozval ich na malé občerstvenie. Aj keď sa tejto v poradí už tretej brigády zúčastnila len malá časť obyvateľov našej obce, svojou účasťou vyslali jasný odkaz, že aj v Beloveži žijú občania, ktorým záleží na životnom prostredí, v ktorom žijú a ktorí dovidia aj ďalej, ako len po plot svojej záhrady.