Preskočiť na obsah

Cezhraničná spolupráca

Zverejnené 13.3.2023.

Obec Beloveža oslovila zástupcov Gminy Lipinky (Poľsko) s ponukou na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach.

Následne sa uskutočnila 7. marca 2023 návšteva Gminy Lipinky so zástupcami Obecného úradu Beloveža.

Včera, 12.3.2023 sa konalo prvé oficiálne stretnutie pre nadviazanie spolupráce v našej obci Beloveža.

Boli to príjemné stretnutia, na ktorých sme dospeli k názoru, že oba regióny sú podobné, aj napriek tomu, že každý z nich má svoje špecifíká, ktoré pre toho druhého môžu byť príkladom a inšpiráciou.

Pre jazykovú blízkosť prebiehala komunikácia bez akýchkoľvek problémov, čo je pre ďalší rozvoj spolupráce podstatná výhoda.

Dúfame, že táto spolupráca prinesie prínos pre všetkých obyvateľov našej obce.

Mgr. Jaroslav Marko

starosta obce