Preskočiť na obsah

Domácnosti v Beloveži sa hlásia k triedeniu odpadu

Zverejnené 27.2.2021.

Domácnosti v Beloveži sa už naučili triediť papier, sklo a plasty. Zaostávajú však v  triedení kovov, bioodpad je pre nás pomerne nová kategória, ale aj napriek tomu obyvatelia Beloveže v januári 2021 doručili na obecný úrad viac ako 65% rozposlaných čestných vyhlásení o tom , že kompostujú biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Pred vchodom na obecný úrad je stále umiestnená schránka, do ktorej je možné vhodiť čestné vyhlásenie o kompostovaní.

Deväť z desiatich Slovákov si uvedomuje, že triedenie odpadu je pre naše životné prostredie dôležité. Štatistickým zisťovaním k 28.2.2021 sme zistili, že aj v obci Beloveža si to obyvatelia  uvedomujú a nie je im to ľahostajné. Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020 stúpla oproti roku 2019 o 23,58%, z čoho vyplýva, že separujeme na 27,68%.

Touto cestou sa vám všetkým chceme poďakovať za to, že triedite odpad a povzbudzujeme vás, aby ste aj naďalej separovali čo najviac odpadu a tak prispeli k skvalitňovaniu životného prostredia  našej obce. Budúcnosť je v našich rukách.