Preskočiť na obsah

I N F OR M Á C I A pre členov Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo

Zverejnené 25.7.2023.

Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo

Beloveža

Beloveža 19.07.2023

I N F OR M Á C I A pre členov

Oznamujeme členom nášho spoločenstva, že počnúc dňom 20.júl.2023 je možné realizovanie
úhrad pre odber palivového dreva/ tzv. metrovice/ pre rok 2023.

 • Vzhľadom na celospoločenský vývoj sa výbor spoločenstva dohodol na zmene ceny pre rok
  2023 nasledovne:

Cena za 1 priestorový meter/PM/ = 38 €.

 • Zároveň ostáva v platnosti pravidlo, že je možné objednať maximálne 15 priestorových
  metrov v prípade, že daný vlastník ma väčší podiel a vlastníci majúci menší podiel môžu
  objednať počet priestorových metrov do výšky svojho podielu.
 • Kto odoberal drevnú hmotu v minulých rokoch vie koľko má zaplatiť ak chce odobrať také
  isté množstvo, a ak niekto dlhšie neodoberal a chce si overiť koľko môže odobrať nech
  kontaktuje predsedu výboru mailom na: sorotomas@gmail.com
 • Platby je možné realizovať výlučne bezhotovostným prevodom na
  účet spoločenstva vedený v ČSOB banke :

IBAN: SK47 7500 0000 0040 0507 9924.

 • V prípade že záujemca potrebuje samostatný daňový doklad /faktúru/ prosíme o podanie
  takejto informácie pred realizovaním úhrady a bude mu spoločenstvom vystavený.
 • Poradie pre výdaj drevnej hmoty bude vytvorené podľa pripísania úhrad na účet spoločenstva
  podľa informácii z výpisu z bankového účtu spoločenstva.
  Palivové drevo bude vyrábať v roku 2023 na základe objednávky nášho spoločenstva

externý dodávateľ služby

 • V prípade otázok prosíme o kontaktovanie predsedu spoločenstva mailom na mailovej
  adrese: sorotomas@gmail.com, alebo osobne členov výboru.
 • pre tento rok sa z účtovných dôvodov bude dať v rámci spoločenstva
  maximálne objednať 750 pm palivového dreva.
 • lehota na prihlasovanie pre odber drevnej hmoty sa končí piatok 31.augusta 2023, po
  tomto termíne nebudú úhrady akceptované a budú vrátene späť odosielateľom.

JUDr. Tomáš Soroka – predseda výboru