Zoznam odporúčaných opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 a koronavírusu SARS-CoV-2

Zverejnené 26. marca 2020.
Bez úpravy .