Materská škola sa otvára

Zajtrajším dňom, t.j. 3. novembra 2020 Materská škola v Beloveži opäť otvára svoje brány našim najmladším.

Upozorňujeme rodičov, že učiteľky sú oprávnené požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie certifikátu o negatívnom výsledku testu na covid-19.
Zároveň každý zákonný zástupca bude podpisovať pred odovzdaním dieťaťa – Vyhlásenie o bezinfekčnosti 🖋️

Tešíme sa na Vás!

Zverejnené 2. novembra 2020.
Bez úpravy .