Preskočiť na obsah

Materské školy

Zverejnené 30.8.2020.

S blížiacim sa otvorením škôl a škôlok Vám v prílohách prinášame manuál pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. V prílohách nájdete potrebné dokumenty a tlačivá, ktoré boli aktualizované dňa 26. augusta 2020.