Preskočiť na obsah

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK ZAKLOPAL V ZŠ a MŠ BELOVEŽA NA DVERE!

Zverejnené 4.9.2023.

Za krásneho slnečného počasia začal nový školský rok 2023/2024 aj pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ Beloveža.

Slávnostné otvorenie školského roka, sa uskutočnilo už tradične odslúžením sv. liturgie v Chráme sv. archanjela Michala v Beloveži.

     V základnej škole si žiaci najskôr vypočuli hymnu Slovenskej republiky a následne slávnostný príhovor riaditeľky školy Mgr. A. Potičnej.

Po jej príhovore venoval žiakom povzbudivé slová aj starosta obce Mgr. Jaroslav Marko. Poprial všetkým veľa úspechov a daroval žiakom balíčky so školskými pomôckami.

Nakoniec boli deti odmenené sladkosťami a spoločne s triednymi učiteľkami odišli do svojich tried, kde boli oboznámení s organizáciou nasledujúcich dní.

         Veríme, že sa žiakom bude  v školských laviciach dariť, že budú usilovne napĺňať studnicu svojich teoretických a praktických vedomostí.