Obecný podnik Beloveža s.r.o.

14.10.2019 zverejnil/a beloveza_obec.

Dňa 10.10.2019 bol do Obchodného registra Slovenskej republiky oficiálne zapísaný
Obecný podnik Beloveža s.r.o.

Uvedený zápis nadväzuje na schválenie zriadenia obecného podniku na zasadaní obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.09.2019.

Jednou z prvých aktivít novozaloženého podniku bude zriadenie predajne potravín v obci.