Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Zverejnené 20. apríla 2020.
Bez úpravy .