OZNAM 10.3.2021

Vážení občania,

Na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove a v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou ochorenia COVID-19 sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces detí v MŠ Beloveža s účinnosťou 

od 11.03.2021 až do odvolania.

O ďalšom priebehu vás budeme informovať.

Zverejnené 10. marca 2021.
Bez úpravy .