Preskočiť na obsah

Oznam 29.7.2021

Zverejnené 29.7.2021.

V súvislosti s búrkou, ktorá sa prehnala okresom Bardejov 27.7. popoludní, kde voda zaplavila pivnice rodinných domov a boli spôsobené škody na majetku obyvateľov, apelujeme na vás milí občania, aby ste sa starali o priekopy za vašimi domami.

Vysoké teploty so sebou môžu priniesť ďalšie búrky, ktoré môžu byť  spojené s rizikom opätovných povodní.   Škodu vie narobiť  voda z polí a kopcov, ktorá sa bude valiť do priekop a preto vás prosíme, ak spozorujete napr. nejaký konár, drevo resp. trávu, ktoré by mohli zahatiť prietok vody, aby ste to odstránili .

Keďže ste si pozasypávali niektoré odtoky vody, ktoré vodu regulovali do priekopy a postavili ste si ploty až k vodnému toku a nie tak ako káže zákon t.j. 5 m z každej strany od vodného toku, obec a Povodie Bodrogu a Hornádu nemá prístup k potoku, aby to mohli čistiť.

Po výdatnom daždi tento týždeň boli v našej obci vytopené pivnice a jeden dom, ale pracovníci krízových štábov majú plné ruky práce v tých obciach, kde voda napáchala oveľa väčšie škody, preto nemôžu mať pohotovosť všade.

Žiadame vás , aby ste boli ohľaduplní, čistili si svoje odtoky vôd, lebo vplyvom klimatických zmien nemôžeme vedieť, ako sa bude vyvíjať počasie a kedy sa môže situácia opakovať.