Preskočiť na obsah

Oznam o otvorení školského roka 2020/2021

Zverejnené 31.8.2020.

Milí rodičia žiakov 1. – 4.ročníka,

slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať 2.septembra 2020 

► O 8.00 hod. začne slávnostná omša v Chráme sv. Michala v Beloveži (dodržanie opatrení ÚVZ SR)
Uvítanie žiakov o 9.00 hod. na školskom dvore.
Ďalšie usmernenia:
 Všetci žiaci pri vstupe do školy prejdú ranným filtrom a musia mať na tvári rúško.
 Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyplnený a podpísaný  ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK a VYHLÁSENIE RODIČA NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA (odkaz) , ktorý odovzdá triednej učiteľke.

Potrebné tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke obce a aj na Obecnom úrade.
 Školský klub detí a školská jedáleň 2. 9. 2020 nie sú v prevádzke.
 Do školy prídu iba zdravé deti. Ak sa dieťa ráno sťažuje na bolesť hlavy, nádchu mákašeľ a pod., nesmie prísť do školy!
 Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka 1. ročníka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 Ostatné informácie nájdete v prílohách.
Prosíme rodičov i deti o trpezlivosť a vzájomnú ústretovosť.
Veríme, že úspešne zvládneme začiatok tohto nového školského roka k spokojnosti všetkých.
Prílohy:


Manuál pre ZŠ
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Manual-zakladne-skoly.pdf

Semafor pre ZŠ
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/ZS-Semafor.pdf


Zdravotný dotazník
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf

Prílohy sú totožné s MŠ