Preskočiť na obsah

Oznam o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a ZŠ

Zverejnené 1.10.2020.

Obec Beloveža ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ v Beloveži na základe usmernenia RÚVZ / regionálneho úradu verejného zdravotníctva / prerušuje výchovno-vzdelávací proces detí v MŠ a žiakov v ZŠ od 2.10.2020 – 9.10.2020.

Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí, krúžkov a miest s veľkým počtom ľudí. 

Je potrebné minimalizovať osobné kontakty. 

O ďalších zmenách a postupoch Vás budeme informovať.