Preskočiť na obsah

Oznam ,,Polícia upozorňuje“.

Zverejnené 18.2.2022.

Polícia upozorňuje            

Polícia už viackrát avizovala prísnejšie kontroly s cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu a pozitívne ovplyvniť nepriaznivý vývoj usmrtených osôb pri dopravných nehodách.

Od 11.februára 2022 do 6. marca 2022 polícia vykonáva zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke a to aj v okrese Bardejov.

Zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke je vykonávaný  najmä v dňoch a časoch, kedy dochádza najčastejšie k dopravným nehodám s následkami na živote a zdraví, najmä v skorších ranných hodinách a za súmraku, v nočných hodinách a cez víkendy. Do týchto opatrení je nasadený maximálny počet policajtov služby dopravnej a poriadkovej polície s využitím všetkých technických prostriedkov na odhaľovanie a dokumentovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a to aj inštitútu objektívnej zodpovednosti.

Opatrenia sú zamerané predovšetkým na kontrolu dodržiavania ustanovených alebo obmedzených rýchlosti jazdy motorových vozidiel, spôsobu jazdy vodičov, dodržiavania pravidiel cestnej premávky vodičmi motocyklov a ich spolujazdcami, dodržiavania povinností vodičov voči chodcom a cyklistom, dodržiavania povinností chodcov a cyklistov v cestnej premávke.

Účastníci cestnej premávky nezabúdajte dodržiavať pravidlá cestnej premávky celoročne a takto dopomôcť k zlepšeniu dopravnej situácie.

Chodci, dodržujte nasledujúce rady!

Prednostne používajte predovšetkým chodník. Po chodníku choďte vpravo.

__________________________________________________________

Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, choďte po ľavej krajnici, tam kde nie je krajnica alebo je neschodná, choďte čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky.

___________________________________________________________________________

Za zníženej viditeľnosti mimo obce, ak idete po krajnici, musíte mať na sebe viditeľné umiestnené reflexné prvky alebo reflexný odev.

___________________________________________________________________________

Ak prechádzate cez vozovku, používajte prednostne priechod pre chodcov, nadchod

alebo podchod. Na priechode choďte vpravo.

___________________________________________________________________________

Ak prechádzate cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, smiete prechádzať len kolmo

na jej os, s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel.

___________________________________________________________________________

Pred vstupom na vozovku sa musíte presvedčiť, čí tak môžete urobiť bez

nebezpečenstva a len čo vstúpite na vozovku, nesmiete sa tam bezdôvodne zdržiavať.

______________________­­­­­­­­­­­­­ _____________________________________________________

Nesmiete prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

___________________________________________________________________________

Ak ste osobou so zdravotným postihnutím a pohybujete sa pomocou ručného

alebo motorového vozíka, smiete používať ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky.

_______________________________________________________________

Ak ste organizovaný útvar chodcov  (školská mládež, sprievod), idúci najviac v dvojstupe
po chodníku, musíte ísť vpravo.

Cyklisti, dodržujte nasledujúce rady!

Dbajte na stav bicykla a jeho výbavu, s dôrazom na brzdy, reflexné prvky, predné biele a zadné červené odrazky a svetlá, zvonček.

___________________________________________________________________________

Snažte sa vidieť a byť videní – znižujete tak riziko kolízie. Majte preto na sebe a na bicykli reflexné prvky a za zníženej viditeľnosti buďte vždy osvetlení.

___________________________________________________________________________

Vyhnite sa požívaniu alkoholu a iných omamných látok pred jazdou aj počas nej. Ohrozujete tak seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

___________________________________________________________________________

Buďte predvídaví a ohľaduplní, nevchádzajte bezhlavo tam, kam nevidíte,
dávajte pozor na prichádzajúce a predchádzajúce vozidlá.

___________________________________________________________________________

Na vozovke alebo na cestičke pre cyklistov jazdite vpravo,

len jednotlivo za sebou, na cestičke pre cyklistov max. dvaja vedľa seba, ak neohrozujete ostatných.

___________________________________________________________________________

Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri predchádzaní pomaly idúceho alebo stojaceho vozidla.

______________________­­­­­­­­­­­­­­­­­ _____________________________________________________

Chrániť si hlavu riadne upevnenou cyklistickou prilbou ste povinní počas jazdy na bicykli mimo obce (do 15 rokov aj v obci).

___________________________________________________________________________

Nejazdite bez držania sa riadidiel bicykla, nohy majte na pedáloch bicykla, počas jazdy sa nesmiete držať iného vozidla.

___________________________________________________________________________

Trasu, ktorú si zvolíte, vyberajte podľa svojich skúseností a možností snažte sa vyhnúť premávkou silne zaťaženým komunikáciám.

  __________________________________________________________________________

Ak máte menej ako 10 rokov, s výnimkou cestičky pre cyklistov smiete
jazdiť len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.

OR PZ v Bardejove