Preskočiť na obsah

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

Zverejnené 1.9.2021.

Zverejňujeme informácie ÚPSVaR k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022:

Rodičom detí navštevujúcich  základnú školu v školskom roku 2021/2022, sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.

Okruh oprávnených detí, ktorým je možné poskytnúť dotáciu od 1.9.2021 do 31.12.2021:

–        dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a  žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi,

rodič  predloží na obecný úrad potvrdenie o tejto skutočnosti,

–         dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

rodič  predloží na obecný úrad potvrdenie o tejto skutočnosti, 

–         dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a  žije v domácnosti, v ktorej ani jeden člen domácnosti si na toto dieťa neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus), ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov  veku

Rodič predloží na obecný úrad čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

Zákonní zástupcovia detí, ktorí majú záujem o stravovanie žiaka v šk. roku 2021/2022, môžu dieťa prihlásiť osobne alebo telefonicky na čísle 0911 344 283. Podpísaný zápisný lístok stravníka môžete doručiť dodatočne.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa stravovania sú zahrnuté v zápisnom lístku, ktorý si môžete vytlačiť, podpísaný oskenovať a poslať na mail 
beloveza@gmail.com.

 .

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu v novom školskom roku.