Preskočiť na obsah

OZNAM Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov

Zverejnené 6.4.2021.

Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Beloveža oznamuje svojim členom, že počnúc dňom 06.apríla.2021 je možné realizovanie úhrad pre odber palivového dreva/ tzv. metrovice/ pre rok 2021.

– Cena je rovnaká ako minulý rok a činí 28 euro za 1 priestorový meter.

– Zároveň ostáva v platnosti pravidlo, že je možné objednať maximálne 15 priestorových metrov  v prípade, že daný vlastník ma väčší podiel a vlastníci majúci menší podiel môžu objednať počet priestorových metrov do výšky svojho podielu.

– Kto odoberal drevnú hmotu minulý rok vie koľko má zaplatiť ak chce odobrať také isté množstvo, a ak niekto dlhšie neodoberal a chce si overiť koľko môže odobrať nech kontaktuje predsedu výboru mailom na: sorotomas@gmail.com

– Platby je možné realizovať výlučne bezhotovostným prevodom na účet spoločenstva vedený v ČSOB banke :

IBAN: SK47 7500 0000 0040 0507 9924.

– V prípade že záujemca potrebuje samostatný daňový doklad prosíme o podanie takejto informácie pred realizovaním úhrady a bude mu spoločenstvom vystavený.

– Odvozné miesta budú tak ako po minulé roky situované v lokalitách „žovta draha“ a „falatky“.

– Poradie pre výdaj drevnej hmoty bude vytvorené podľa pripísania úhrad na účet spoločenstva podľa informácii z výpisu z bankového účtu spoločenstva.

– V prípade otázok prosíme o kontaktovanie predsedu spoločenstva mailom na mailovej adrese: sorotomas@gmail.com, alebo osobne členov výboru.

– lehota na prihlasovanie pre odber drevnej hmoty sa končí pondelok 31.mája 2021, po tomto termíne nebudú úhrady akceptované a budú vrátene späť odosielateľom.

Za pochopenie ďakujem.