Oznam Urbáru obce Beloveža

Na deň 29.03.2020 bola planovaná schôdza SULaP PZ Beloveža (Urbár), vzhľadom na aktuálnu celospoločenskú situáciu je konanie predmetnej schôdze v plánovanom termíne ANULOVANÉ.

Náhradný termín konania schôdze bude oznámený po rozhodnutí výboru spoločenstva, a to v dostatočnom predstihu, pred náhradným termínom konania, ihneď ako to epidomiologická situácia v našej republike dovolí.

Prosím Vás o podanie tejto informácie o zrušení plánovanej schôdze Vašim rodinným príslušníkom bývajúcim mimo Beloveže, ktorí sú členmi spoločenstva, aby dňa 29.03.2020 zbytočne necestovali na schôdzu, ktorá nebude.

S pozdravom JUDr. Tomáš Soroka, predseda SULaP PZ Beloveža

Zverejnené 23. marca 2020.
Bez úpravy .